ӘбуБәкір Сыддық медресе колледжіне жаңа директор тағайындалды.

Барлық жаңалықтарға оралу

Жуырда ҚМДБ төрағасы, Бас мүфтиНаурызбайқажыТағанұлыныңбұйрығымен Павлодар қаласындағы "ӘбуБәкірСыддық" медресе-колледжіне Омаров НұрсеитАбдумталиұлы директор болыптағайындалды. Жаңабасшығабұл медресе таңсықемес. 2003-2008 жж Павлодар қаласыИнновациялықЕуразияУниверситетінің "Қазақтіліжәнеәдебиеті" мамандығынбітіргенсоң, Павлодар қаласыІшкісаясатбасқармасыАналитикалықақпараторталығындамаманболыпқызметатқарғанНұрсеитАбдумталиұлы 2011-2014 жжаталмышмедреседе "Исламтану" мамандығыбойыншабілімалып, оқуынаяқтағанннанкейінмедреседе "Арнайыпәндерұстазы" қызметінетағайындалды. 2015 жылы медресе директорыныңорынбасарыболыпбекітіліп, оғанқоса 2016-2018 жжаралығындамедресеніңжанындағы "Қасымқажы" мешітінің бас имамы қызметінатқарды. Сондай-ақ, 2014-2016 жжарасындаШеттілдержәнеІскерлік карьера университетіндебіліміншыңдап, "Дінтану" магистріатанды. Білімжолында да, еңбекжолында да көрген-түйгені мол - жаңабасшы, медресе-колледж жұмысынасерпінберіп, тыңбастамаларғасебепшіболадыдегенсенімдеміз.